Hesap Oluştur

Şifremi Unuttum?

Araştırma Kapsamında Uygulanan Anket

Kıymetli Üyelerimiz, Değerli Katılımcılar

Sendikamız tarafından yürütülen Sosyal Hizmet ve Sağlık sektöründe işyeri şiddetinin araştırılması ve önlenmesi projesi kapsamında sağlık işyerinde işyeri şiddet oranlarının belirlenmesi için yürüttüğümüz araştırmamıza aşağıdaki formu doldurarak katkı sağlanmanızı rica eder, katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

 

A. SOSYO-DEMOGRAFİK BİLGİLER

B. İŞYERİNDE ŞİDDET BİLGİLERİ (Araştırma Soruları)

(Birden fazla maddeyi işaretleyebilirsiniz, şiddet türlerini daha iyi ayırt edebilmeniz için tanımları parantez içinde verilmiştir.)

Fiziksel şiddet

(Bir kişi ya da gruba fiziksel, seksüel veya psikolojik zarar veren fiziksel güç kullanımı. Yumruklama, tekmeleme, tokatlama, bıçaklama, tabancayla vurma, ısırma, elle sarkıntılık etme gibi eylemleri içerir.)

Sözel saldırı

(Haysiyet ve kişilik değeri eksikliğini, saygısızlığı işaret eden aşağılayıcı, küçültücü davranış.)

Bullying/Mobbing

(Çalışanlara bireysel veya grup olarak, aşağılayıcı veya alçaltıcı, kinci, zalim veya kötü niyetli teşebbüs doğrultusunda tekrarlayan ve aşırı saldırgan davranış).

Cinsel taciz

(Herhangi bir istenmeyen, karşılık verilemeyen ve hoş karşılanmayan, kişiyi zora sokacak ve kişiyi tehdit edilmiş aşağılanmış ve utanmış hale getiren saldırgan seksüel davranış).

Hasta Hasta yakını İş arkadaşı Yönetici Diğer, Lütfen belirtiniz:
Fiziksel şiddet
Sözel saldırı
Bullying/Mobbing
Cinsel taciz
Kadın Erkek Kadın ve Erkek aynı anda Kadın ve Erkek farklı zamanda Diğer, Lütfen belirtiniz:
Fiziksel şiddet
Sözel saldırı
Bullying/Mobbing
Cinsel taciz
Hasta Hasta yakını İş arkadaşı Yönetici Diğer, Lütfen belirtiniz:
Fiziksel şiddet
Sözel saldırı
Bullying/Mobbing
Cinsel taciz
Kadın Erkek Kadın ve Erkek aynı anda Kadın ve Erkek farklı zamanda Diğer, Lütfen belirtiniz:
Fiziksel şiddet
Sözel saldırı
Bullying/Mobbing
Cinsel taciz
EVET HAYIR
Saldırı/şiddet ile ilgili rahatsız eden anıların, düşünce ve görüntülerin tekrarlaması.
Saldırı/şiddet ile ilgili düşünmekten ve bahsetmekten kaçınma?
Saldırı/şiddet ilgili duyguları hissetmekten kaçınma.
Saldırı/şiddet olayından sonra devamlı tetikte veya savunma halinde olma.
Danışmanlık Evet Hayır
Olay hakkında konuşma Evet Hayır
Olayı rapor etme için olanak Evet Hayır
Destek sağlama Evet Hayır
Güvenlik elemanı Evet, yararlı Hayır, yararlı değil
Çevre düzenlemesi Evet, yararlı Hayır, yararlı değil
Güvenlik kamerası görüntüleri Evet, yararlı Hayır, yararlı değil
Hasta protokolleri Evet, yararlı Hayır, yararlı değil
Çalışan sayısının artırılması Evet, yararlı Hayır, yararlı değil
Çalışma zamanlarının değiştirilmesi Evet, yararlı Hayır, yararlı değil
Yalnız çalışma saatlerinin azaltılması Evet, yararlı Hayır, yararlı değil
Eğitim Evet, yararlı Hayır, yararlı değil
Diğer

TOP